Is mijn ontslag op staande voet rechtsgeldig?

Is mijn ontslag op staande voet rechtsgeldig?

Heb jij iets gedaan waardoor jouw werkgever jou op staande voet heeft ontslagen? Weet dan dat jij als werknemer erg goed door de wet wordt beschermd. Er zijn namelijk aan een ontslag op staande voet wettelijke eisen verbonden waar jouw werkgever zich aan dient te houden. Advocatenmakelaar legt het in dit blogartikel uit.

Als jij door jouw werkgever op staande voet bent ontslagen, neem dan altijd contact op met een advocaat!

De voorwaarden van een ontslag op staande voet zijn als volgt:

Dringende reden voor ontslag
Voor een ontslag op staande voet dient jouw werkgever te beschikken over een dringende reden voor het ontslag. Deze reden moet dusdanig dringend zijn dat van jouw werkgever niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Enkele voorbeelden van dringende redenen kunnen zijn: diefstal, verduistering, mishandeling of grovelijke belediging.

Van geval tot geval wordt bekeken of er inderdaad sprake is van een dringende reden. Daarbij zal rekening worden gehouden met alle omstandigheden die zich in jouw specifieke situatie voordoen. Mishandeling zal bijvoorbeeld onder omstandigheden geen dringende reden voor ontslag opleveren indien iemand jou eerst heeft geslagen.

Het ontslag moet zo spoedig mogelijk worden gegeven
Jouw werkgever dient jou zo spoedig mogelijk, nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan, te ontslaan. Het is uiteraard mogelijk dat er enige tijd zit tussen de dringende reden en het daadwerkelijke ontslag. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat er nog juridisch advies moet worden ingewonnen of dat er nog moet worden gecontroleerd wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Jouw werkgever kan echter niet een aantal weken, nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan, achterover gaan zitten en daarna jou alsnog ontslaan.

De dringende reden moet jou onverwijld worden medegedeeld
Jouw werkgever dient duidelijk aan te geven waarom jij op staande voet wordt ontslagen. Jij hebt immers het recht om te weten waarom jouw dienstverband per direct wordt beëindigd.  Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven en ontvang je vervolgens ter bevestiging een ontslagbrief.

Ben jij op staande voet ontslagen? Of heb jij iets gedaan waardoor jij denkt dat de je op staande voet ontslagen kan worden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Advocatenmakelaar. Wij brengen jou in contact met een advocaat arbeidsrecht die jou van advies kan voorzien of zelfs het ontslag kan aanvechten.