Advocaat arbeidsrecht
bij een transitievergoeding

Stel direct je vraag
over ondernemingsrecht

Gratis adviesgesprek
In 3 stappen de juiste arbeidsrecht advocaat

folder-(1)

Zaak indienen

Neem contact met ons op of laat je gegevens achter. Dan bespreken we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek je probleem.

002-search

Advocaat zoeken

Vervolgens zoeken wij naar de meest geschikte arbeidsrechtadvocaat voor jouw zaak. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De Advocatenmakelaar is geen offertewebsite. Je ontvangt dus geen 10 offertes of opties van ons.

001-connection

De klik

De door ons geselecteerde advocaat belt je op voor een korte kennismaking en geeft je een eerste inschatting van je mogelijkheden. Als het klikt gaat hij of zij voor je aan de slag!

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest bij beëindiging van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als er sprake was van één of meer (opvolgende) tijdelijke contracten van in totaal twee jaar en het laatste contract niet wordt verlengd.

 

Een werknemer heeft géén recht op transitievergoeding als:

 Hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

 Er sprake is van ontslag op staande voet

 Jij als werkgever failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt of in de schuldsanering terecht komt

 Er in een cao een gelijkwaardige regeling is opgenomen.

 

Als de werknemer zelf opzegt bestaat er alleen recht op een transitievergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van de werkgever.

 

De transitievergoeding geldt als compensatie voor het ontslag en is bestemd voor de financiering van de overgang van de ene baan naar de andere baan. De werknemer kan het bedrag bijvoorbeeld gebruiken om de periode tussen twee banen te overbruggen, of om zich te laten omscholen. De werknemer is hiertoe echter niet verplicht.

 

> Lees meer over onze prijzen

> Lees meer over onze werkwijze

> Bel 085-1303495

Jouw voordelen

 Gratis adviesgesprek

 Vaste prijs per zaak

Ervaren advocaten

 Geen offertewebsite

Berekening transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en de hoogte van het maandsalaris. In het algemeen geldt dat voor de eerste tien jaar dienstverband de vergoeding gelijk is aan eenderde van het maandloon per dienstjaar. Vanaf tien dienstjaren is dat een half maandloon per dienstjaar. De maximale transitievergoeding is voor 2018 vastgesteld op € 79.000,-, of maximaal één jaarsalaris als dit meer is dan € 79.000,-.

 

Voorbeeldberekening transitievergoeding

Je medewerker is 48 jaar en heeft 14 jaar bij je gewerkt. Zij bruto maandsalaris is (inclusief 8% vakantiegeld) € 3.240.

Voor de eerste tien dienstjaren ontvangt hij dan eenderde maandsalaris per dienstjaar: 10 * 1/3 * € 3.240 = € 10.800

Voor de 4 dienstjaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar: 4 * 1/2 * € 3.240 = € 6.480

De transitievergoeding is dan € 10.800 + € 6.480 = € 17.280

 

Voor 50-plussers die minimaal tien jaar in dienst zijn geldt een andere regeling, die hoger uitpakt.

Advocatenmakelaar vindt ook
advocaten voor:

Profiteer van vaste pakketprijzen

Bij de Advocatenmakelaar betaal je een vaste prijs per zaak. Dat is uniek in Nederland! Wij vertellen je hier graag meer over. Neem gerust vrijblijvend contact op met de klantenservice.

         Bel  085-1303495