Advocaat arbeidsrecht
bij ontslag

Stel direct je vraag
over ontslag

Gratis adviesgesprek
In 3 stappen de juiste arbeidsrecht advocaat

folder-(1)

Zaak indienen

Neem contact met ons op of laat je gegevens achter. Dan bespreken we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek je probleem.

002-search

Advocaat zoeken

Vervolgens zoeken wij naar de meest geschikte arbeidsrechtadvocaat voor jouw zaak. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De Advocatenmakelaar is geen offertewebsite. Je ontvangt dus geen 10 offertes van ons.

001-connection

De klik

De door ons geselecteerde advocaat belt je op voor een korte kennismaking en geeft je een eerste inschatting van je mogelijkheden. Als het klikt gaat hij of zij voor je aan de slag!

Ontslag

In Nederland worden werknemers bij ontslag goed beschermd door de wet en rechtspraak. Zo mag je alleen worden ontslagen als daar een goede reden voor is. Daarnaast moet je werkgever aan allerlei formele voorwaarden voldoen. Ben jij het niet eens met je ontslag? Of denk je dat je werkgever de procedure niet goed heeft gevolgd? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk juridische stappen te ondernemen om het ontslag aan te vechten. Je werkgever moet dan aantonen dat er een goede grond voor het ontslag was en dat de procedure is gevolgd. Slaagt je werkgever daar niet in? Dan zal een rechter niet instemmen met het ontslag.

 

Als je ontslagen bent, of dreigt te worden, is het dus belangrijk om je zo snel mogelijk te laten adviseren door een advocaat arbeidsrecht.

 

> Lees meer over onze prijzen

> Lees meer over onze werkwijze

> Bel 085-1303495

Jouw voordelen

 Gratis adviesgesprek

 Vaste prijs per zaak

 Ervaren advocaten

 Geen offertewebsite

Een goede arbeidsrechtadvocaat voor een vaste prijs per zaak

De Advocatenmakelaar vindt advocaten bij:

Profiteer van scherpe tarieven

Bij de Advocatenmakelaar betaal je een vaste prijs per zaak. Dat is uniek in Nederland! Wij vertellen je hier graag meer over. Neem gerust vrijblijvend contact op met de klantenservice.

            Bel 085-1303495

Ontslag op staande voet

De gevolgen van ontslag op staande voet zij voor een werknemer heel groot. Zo heb je bijvoorbeeld geen recht op loondoorbetaling of een WW-uitkering. Een werkgever mag een werknemer dus niet zomaar op staande voet ontslaan. Daar moet een dringende reden voor zijn, bijvoorbeeld diefstal, drank- of drugsgebruik onder werktijd of mishandeling van een collega. Ook voor de procedure gelden regels. Vaak zien werkgevers daarbij zaken over het hoofd.

 

Ben jij op staande voet ontslagen? Schakel dan altijd een advocaat arbeidsrecht in, die het ontslag voor je aan kan vechten. Neem daarvoor contact met ons op. Wij vinden binnen een dag een geschikte arbeidsrechtadvocaat voor je. Deze advocaat helpt je uit te zoeken hoe het feitelijk en juridisch zit, geeft je een objectief advies en onderneemt de nodige juridische stappen.

 

Onterecht ontslag

Ook bij een regulier ontslag of een ontslag tijdens een reorganisatie kan je het gevoel krijgen dat je ontslag niet terecht is. Bijvoorbeeld omdat je werkgever eerder gemaakte afspraken niet is nagekomen, of je een andere behandeling hebt gekregen dan je collega’s. Raadpleeg bij ontslag dan ook altijd een advocaat arbeidsrecht. Deze advocaat geeft je snel inzicht in je situatie en kan aangeven of er in jouw geval sprake is van onterecht ontslag. Als dat zo is, helpt de advocaat je om het ontslag aan te vechten. Misschien niet met het oog op een terugkeer in je functie, want de arbeidsrelatie is waarschijnlijk inmiddels wel verstoord. Maar misschien is er wel een financiële regeling mogelijk.

 

Ontslag tijdens ziekte

Hoewel het niet mag, komt ontslag bij ziekte toch nog regelmatig voor. Vaak blijkt een ontslag tijdens ziekte niet terecht en kan de werknemer gewoon weer aan het werk, of wordt er een goede regeling met de werkgever getroffen. Ben jij tijdens je ziekte ontslagen? Laat je dan snel adviseren door een arbeidsrechtadvocaat.

 

Ontslagverbod

In een aantal situaties geldt er een ontslagverbod en mag je als werknemer in principe niet ontslagen worden. Een ontslagverbod geldt:

 Op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie).
 Tijdens de eerste 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 Tijdens een zwangerschap en bevalling, bevallingsverlof en 6 weken daarna of tijdens ouderschapsverlof.
 Tijdens de dienstplicht in je land van herkomst.
 Als je (kandidaat)lid bent van een medezeggenschapsorgaan (tot 2 jaar daarna) of lid bent van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad.
 Als je lid bent van een vakbond of vanwege het bijwonen van vergaderingen van (commissies van) vertegenwoordigende organen.
 Als je weigert op zondag te werken.
 Als het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen.

 

Het ontslagverbod geldt niet tijdens proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij een faillissement.

 

Ben je ontslagen terwijl er een ontslagverbod was? Neem dan contact met ons op.

 

Oplossingen bij ontslag

Je advocaat zal tijdens de procedure steeds jouw kansen en de verschillende mogelijkheden met je bespreken. Als je het ontslag aanvecht bij de rechter en het wordt vernietigd of ongeldig verklaard ben je in principe niet ontslagen. Waarschijnlijk is er dan wel een onwerkbare situatie ontstaan, of wil je zelf helemaal niet meer terug in dienst. Je advocaat kan in die gevallen voor je onderhandelen over een vergoeding.

 

Ontslag nemen

Je kunt niet altijd zomaar zelf ontslag nemen. Of dat kan hangt af van de duur en inhoud van je arbeidsovereenkomst. Daarbij moet je vrijwel altijd rekening houden met een opzegtermijn. Neem je zelf ontslag en heb je nog geen nieuwe baan? Let dan goed op: door zelf ontslag te nemen kan je het recht op een eventuele transitievergoeding en een WW-uitkering verliezen. Wil je dat niet? Overleg dan van tevoren met een advocaat arbeidsrecht. Een advocaat kan je goed voorlichten over andere mogelijkheden om je arbeidsovereenkomst te beëindigen, mét behoud van je rechten.

 

Wellicht wil je ontslag nemen omdat je het idee hebt dat je werkgever je probeert weg te pesten, omdat hij geen goede reden heeft om je te ontslaan. Uiteraard hoef je dit niet te pikken. Neem in zo’n geval dus nooit zomaar uit jezelf ontslag, maar schakel een advocaat in om te bemiddelen of je te helpen met een vertrekregeling.

            Bel 085-1303495