Advocaat arbeidsrecht
bij een transitievergoeding

Stel direct je vraag over
transitievergoedingen

Gratis adviesgesprek
In 3 stappen de juiste arbeidsrecht advocaat

folder-(1)

Zaak indienen

Neem contact met ons op of laat je gegevens achter. Dan bespreken we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek je probleem.

002-search

Advocaat zoeken

Vervolgens zoeken wij naar de meest geschikte arbeidsrechtadvocaat voor jouw zaak. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De Advocatenmakelaar is geen offertewebsite. Je ontvangt dus geen 10 offertes van ons.

001-connection

De klik

De door ons geselecteerde advocaat belt je op voor een korte kennismaking en geeft je een eerste inschatting van je mogelijkheden. Als het klikt gaat hij of zij voor je aan de slag!

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heb je, als je minimaal twee jaar in dienst bent geweest en je je baan verliest, recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding geldt als compensatie voor het ontslag. Je kunt het bedrag gebruiken om de periode waarin je naar een nieuwe baan zoekt makkelijker te maken, bijvoorbeeld door je te laten omscholen. Je bent hiertoe overigens niet verplicht, dus je mag het bedrag ook voor iets anders gebruiken.

 

> Lees meer over onze prijzen

> Lees meer over onze werkwijze

> Bel 085-1303495

Jouw voordelen

 Gratis adviesgesprek

 Vaste prijs per zaak

 Ervaren advocaten

 Geen offertewebsite

Een goede arbeidsrechtadvocaat voor een vaste prijs per zaak

De Advocatenmakelaar vindt advocaten bij:

Profiteer van scherpe tarieven

Bij de Advocatenmakelaar betaal je een vaste prijs per zaak. Dat is uniek in Nederland! Wij vertellen je hier graag meer over. Neem gerust vrijblijvend contact op met de klantenservice.

            Bel 085-1303495

Wanneer heb je recht op transitievergoeding?

Je hebt als werknemer recht op transitievergoeding als je arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van je werkgever wordt ontbonden. Als je zelf opzegt heb je alleen recht op transitievergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de kant van je werkgever.

 

Je hebt ook recht op een transitievergoeding als je één of meer (opvolgende) tijdelijke contracten van in totaal twee jaar had en je werkgever het laatste contract niet verlengt.

 

Als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, op staande voet wordt ontslagen of je werkgever failliet gaat heb je geen recht op een transitievergoeding. Als er in de cao een gelijkwaardige regeling is opgenomen heb je ook geen recht op een transitievergoeding.

 

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding kan op een aantal manieren tot stand komen:

 

 Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden mogen jij en je werkgever zelf de hoogte van de transitievergoeding bepalen. De hoogte van de transitievergoeding wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Je mag daarbij afwijken van de wettelijke regels en zult dus met je werkgever moeten onderhandelen. In de praktijk zien wij vaak dat werknemers tijdens de onderhandelingen geen juridisch advies inwinnen en dus te snel akkoord gaan met een te lage transitievergoeding.
 Bij een beëindiging bij de kantonrechter baseert de kantonrechter de hoogte van de transitievergoeding op de wet. Onder omstandigheden kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen.
 Bij een ontslag via de UWV-procedure moet je zelf naar de kantonrechter en vragen om een transitievergoeding.

 

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren en de hoogte van je maandsalaris. In het algemeen geldt dat voor de eerste tien jaar dienstverband de vergoeding gelijk is aan eenderde van het maandloon per dienstjaar. Vanaf tien dienstjaren is dat een half maandloon per dienstjaar. De maximale transitievergoeding is voor 2018 vastgesteld op € 79.000,-, of maximaal één jaarsalaris als dit meer is dan € 79.000,-.

 

Voorbeeldberekening transitievergoeding

Je bent 48 jaar en hebt 14 jaar bij deze werkgever gewerkt. Je bruto maandsalaris is (inclusief 8% vakantiegeld) € 3.240.

Voor de eerste tien dienstjaren ontvang je dan eenderde maandsalaris per dienstjaar: 10 * 1/3 * € 3.240 = € 10.800

Voor de 4 dienstjaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar: 4 * 1/2 * € 3.240 = € 6.480

De transitievergoeding is dan € 10.800 + € 6.480 = € 17.280

 

Voor 50-plussers die minimaal tien jaar in dienst zijn geldt een andere regeling, die hoger uitpakt.

 

In alle gevallen is het bij het beëindigen van je dienstverband goed om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen en je te laten adviseren over de hoogte van je transitievergoeding. Een advocaat kan je voorlichten over je rechten en weet welke mogelijkheden er zijn om de transitievergoeding te verhogen. Ook kan een arbeidsrechtadvocaat je bijstaan tijdens de onderhandelingen met je werkgever of in de procedure bij de kantonrechter.

 

De Advocatenmakelaar helpt je graag snel een goede advocaat arbeidsrecht te vinden.

            Bel 085-1303495