Wat zijn mijn rechten bij een 0-uren contract?

Wat zijn mijn rechten bij een 0-uren contract?

Heb jij een 0-urencontract, maar weet jij eigenlijk niet waar je precies recht op hebt? In dit artikel geeft de Advocatenmakelaar antwoord op de 7 meest gestelde vragen over 0-uren contracten.

Voor hoeveel uur kan ik minimaal worden opgeroepen?
Je dient voor minimaal drie uur te worden opgeroepen. Werk je uiteindelijk minder dan drie uur? Dan is jouw werkgever alsnog verplicht om jou drie uur uit te betalen.

Ik stond wel ingeroosterd, maar ben niet opgeroepen. Krijg ik dan alsnog betaald?
Nee je krijgt alleen betaald voor de uren die je hebt gewerkt.

Ik ben ziek. Krijg ik dan alsnog betaald?
Jouw werkgever moet de ingeplande uren uitbetalen. Dit bedraagt minimaal 70% van jouw loon. Is dit minder dan het minimumloon? Dan krijg je het minimumloon.

Heb ik recht op vakantiegeld en vakantiedagen?
Je hebt zeker recht op vakantiegeld en op vakantiedagen maar dat zit vaak in het uurloon verwerkt. Je zal dus geen betaalde vakantiedagen kunnen opnemen en je zal ook geen vakantiegeld uitbetaald krijgen in mei.

Moet ik verplicht werken als ik word opgeroepen?
Dit hangt af van de afspraken die jij met jouw werkgever hebt gemaakt. Er  bestaan oproepcontracten waarin is bepaald dat je niet verplicht bent om gehoor te geven aan de oproep en dat jouw werkgever ook niet verplicht is om jou regelmatig op te roepen. Er bestaan echter ook oproepcontracten waarin is bepaald dat je alleen wegens zwaarwegende omstandigheden mag weigeren, maar daar staat wel tegenover dat jouw werkgever min of meer gehouden is om jou regelmatig op te roepen.

Wat is het rechtsvermoeden?
Deze wettelijke regel bepaalt dat jouw arbeidsomvang (het aantal uren dat je per week werkt) gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang van de laatste drie maanden. Dit betekent dat indien je een 0-uren contract hebt en je de laatste drie maanden bijvoorbeeld 10 uur per week hebt gewerkt, wordt aangenomen dat de arbeidsovereenkomst voor 10 uur per week is aan gegaan. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat dit niet het geval was omdat er sprake was van bijvoorbeeld ‘piekende werkzaamheden’. In een dergelijk geval zal het rechtsvermoeden niet op gaan.

Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?
Nee, jouw werkgever mag jou niet zomaar ontslaan. Voor jou gelden dezelfde ontslagregels als bijvoorbeeld voor iemand met een contract voor bepaalde tijd.

Heb jij vragen over jouw 0-uren contract? Neem dan snel contact op met Advocatenmakelaar. Wij brengen jou in contact met de juiste arbeidsrechtadvocaat die jou van advies kan voorzien.