Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn bedrijf?

Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn bedrijf?

Als je een eigen onderneming gaat starten zal je moeten gaan kiezen in welke rechtsvorm je dit wil gaan doen. Ga je in je eentje de onderneming starten of samen met een ander? Wil je een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid of juist niet? Wat zijn de voordelen van de ene rechtsvorm ten opzichte van de andere rechtsvorm?

Rechtspersonen & personenvennootschappen

Het eerste onderscheid dat kan worden gemaakt is het verschil tussen een personenvennootschap en een rechtspersoon. Enkele voorbeelden van personenvennootschappen zijn: de eenmanszaak, de maatschap, de vof en de commanditaire vennootschap. Enkele voorbeelden van rechtspersonen zijn: de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap en de stichting. In dit artikel bespreken wij van de rechtspersonen enkel de BV.

Welke rechtsvorm?

Richt jij in je eentje een onderneming op? Dan is de meest voor de hand liggende optie om een eenmanszaak te beginnen. Richt jij een onderneming op samen met iemand anders? Dan is het gebruikelijker om een maatschap, vof, commanditaire vennootschap of een BV op te richten.

De grootste verschillen tussen deze rechtsvormen zijn als volgt:

Fiscaal
Als je eigenaar bent van een eenmanszaak, maat bent in een maatschap of vennoot bent in een vof wordt je gezien als ‘IB-ondernemer’. Dit betekent dat jij inkomstenbelasting betaalt over de winst uit jouw eenmanszaak, maatschap of vof. Als IB-ondernemer kan je aanspraak maken op aantrekkelijke voordelen zoals: de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Hierdoor hoef jij minder inkomstenbelasting te betalen.

De BV wordt pas aantrekkelijk als je meer dan € 100.000,- winst genereert omdat vanaf dat moment de te betalen dividend- en vennootschapsbelasting (zonder de IB-voordelen)  financieel gezien gunstiger is dan het betalen van inkomstenbelasting (met de IB-voordelen).

Aansprakelijkheid
Doordat de BV rechtspersoonlijkheid bezit heeft de BV eigen rechten en plichten. Hierdoor worden bijvoorbeeld onbetaalde facturen in beginsel verhaald op het vermogen van de BV en niet op het vermogen van de personen ‘achter’ de BV.

De eigenaar van een eenmanszaak, de maat in een maatschap en de vennoot in een vof is met zijn gehele privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de personenvennootschap.

Oprichting
Aan de oprichting van een BV zitten hogere kosten verbonden dan aan de oprichting van een personenvennootschap omdat de BV moet worden opgericht door middel van een notariële akte van oprichting.

Heb jij advies nodig over welke rechtsvorm jij moet kiezen voor jouw organisatie? Neem dan contact op via 085-0481 784 of via info@advocatenmakelaar.nl.